แนวคิดโฆษณา แสงไฟที่ไม่มีวันดับ

Behind The Scene

Concept

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญคือ 

ผลิตจัดหาให้ได้มา และจัดส่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้มีกำลังไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการ 

ทุกภาคส่วนของประเทศไทย พร้อมที่จะคิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

ภายใต้การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

ในด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และหลักการทรงงานที่ยึดมั่นความหมั่นเพียร เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

นึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย 

มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอด 48 ปีที่ผ่านมา 

แนวทางการปฎิบัติงานที่ยึดมั่นสานต่อตามแนวทางพระราชดำรินี้ 

จะยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นของคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

เพื่อให้พระองค์ท่านเป็นดั่งแสงไฟที่ไม่มีวันดับ ส่องนำทางสู่ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย


Idea & Story

ในการสะท้อนแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผ่านภาพยนตร์โฆษณา 

เราเลือกที่จะใช้เรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริงของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต... 

ให้เห็นการทำงานจริงๆ ในสถานที่จริง รายละเอียดของการทำงานที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ 

ประสบการณ์จากการทำงานที่ยาวนานและใจที่ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม

เรื่องราวชีวิตจริงดังกล่าวถูกเล่าาผ่านตัวละครที่เป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสองคน

คนแรกคืออาร์ท พนักงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมงาน 

เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีดีกรีบัญฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดัง 

ซึ่งวันนี้ได้ถูกกส่งมาทำงานที่เขื่อนภูมิพล การมาทำงานที่เขื่อนฯทำให้อาร์ท 

ได้พบกับพี่กฤต ที่มุ่งมั่น เอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องทั้งงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่กับชาวบ้านในชุมชน 

ทำให้อาร์ตมีคำถามที่อยากถามหัวหน้า แต่ไม่กล้าถามได้แต่เก็บไว้ในใจ 

จนกระทั่งวันหนึ่งมารู้ว่าพี่กฤตจะเกษียณในวันรุ่งขึ้น จึงรีบไปหาเพื่อที่จะขอบคุณสำหรับการดูแลชี้แนะระหว่างทำงานร่วมกัน 

และอดไม่ได้ที่จะถามคำถามที่คาใจมานาน 


"ทำไมการเป็นคนผลิตไฟฟ้ามันต้องทุ่มเทมากขนาดนี้ครับ" 

และคำตอบที่ได้จากพี่กฤตก็คือ 


เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานให้กับพวกเรา หมั่นเพียรเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นแสงไฟที่ไม่มีวันดับ เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย

และนี่คือคำตอบที่ไม่เพียงทำให้ อาร์ตหายสงสัยในความทุ่มเทของพี่กฤต แต่ยังเป็นแนวปฎิบัติในการทำงานที่คน กฟผ. รุ่นใหม่อย่างอาร์ตจะนำไปปฎิบัติและถ่ายทอดสู่รุ่นต่อๆ ไป


ทีมงานผู้จัดทำ

Agency: Chuo Senko Advertising (Thailand) Co.,Ltd.

Creative : จักร นัยประยูร , บุญกว้าง นนท์เจริญ 

Art Director:  Pisut Siritati

Production House: Cream Cream House

Production: Cream Cream House

Director : ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา

Asst'Director : วัลลภ วิลเลียม

Producer : ชลิต บุนนาค, ณัฐวิชญ์ นิลประเสริฐ

DOP : สมเดช สุขสมกร, ยศวีร์ วรรธชัยพันธ์

Agency Producer: อมรรัตน์ อรุณรักษ์

Managing Director: วีรพล ชมานนท์

Client:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Duration: 60 Sec.

Title:  แสงไฟที่ไม่มีวันดับ