คัด 11 ทายาทคนรุ่นใหม่

PR News

โครงการ "เชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2560ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT)
คัด 11 ทายาท พร้อมนำผลงานมาจัดแสดงภายในงาน เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2560
จัดขึ้นระหว่าง 23-26 มีนาคมนี้ ณ ไบเทค (บางนา)


ศ.ศ.ป. (ฐปณี)

โทร 08 6334 1894