เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใจหล่อ ‘เวียร์‘

PR News

กระทิงแดง เปิดตัว เวียร์ - ศุกลวัฒน์ คณารศชูภาพลักษณ์ ‘กระทิงแดงลูกผู้ชายตัวจริง’ มุ่งเป็นอันดับหนึ่งในใจคนรุ่นใหม่


บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด (ชนาภา)

โทร 0-2664-9500 ต่อ 108