โครงการ EGAT HEADQUARTER

PR News

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมพิธี First Brick ก่ออิฐก้อนแรก
เปิดโครงการก่อสร้างระบบอาคาร EGAT HEADQUARTER การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสูงสุด ตั้งอยู่ที่ อ.บางกรวย นนทบุรี


บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด  (นัชชา)

โทร 0-2553-3160-2