นิตยสารคิด (Creative Thailand)

PR News

Revalue Charoenkrung คุณค่าใหม่เจริญกรุง

ฉบับเดือนเมษายน 2560ในเล่มพบกับ 

เมืองทุกเมืองก่อร่างขึ้นจากการทับถม การโยกย้าย และการเกิดใหม่ ทั้งสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมและชีวิตของผู้คน กรุงเทพฯ ก็เช่นเดียวกับมหานครอื่นทั่วโลก ความหลากหลายของชุมชนและวัฒนธรรมจากอดีตยังคงมีกลิ่นอายที่สังเกตได้
อ่านบทความ


Thailand Creative & Design Center

(ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)