ร้อนแรง กระแทกสายตา

PR News

ป้ายบิลบอร์ดไฟเบอร์วัน ไฟเบอร์วัน ให้บริการเดินโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่ให้ความเร็วระดับ 100 กิกะบิตต่อวินาที 

เรียกได้ว่าเป็นอภิมหาทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์กันเลยทีเดียว งานนี้บอกได้เลย ไฟเบอร์วัน ตอบรับแนวโน้มไทยแลนด์ 4.0

https://www.facebook.com/fiberoneofficial/
http://www.fiber1.co.th/


ติดต่อบริษัทไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

โทร. 0-2116-1113