DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk”

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA เข้ารับ“รางวัลเลิศรัฐ”ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในปีนี้ DGA ได้รับรางวัลในหมวดรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อบริการความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว “ใช้ เช็ก ชัวร์” ได้อย่างมั่นใจ ติดตั้งแล้ว 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ( สพร.)

ฝ่ายส่งเสริมและสื่อสารการตลาด

คุณวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร 

โทรศัพท์  02 612 6000 ต่อ  81304 ,โทรศัพท์มือถือ 081 774 3717 

Email :  [email protected] , [email protected]

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด

คุณภัทธิรา บุรี มือถือ 081 636 0452, 

คุณธนิษฐา วิทยานนท์ มือถือ 086 993 5744

Email : [email protected], [email protected]


แหล่งข่าว:

คุณภัทธิรา บุรี

บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด

[email protected]