โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ World Diabetic Foot Center ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นประธานในงานเปิดศูนย์ World Diabetic Foot Center ซึ่งเป็นศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า ให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟูและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลเบาหวานอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการรักษาแผลเบาหวานที่เท้าชั้นนำของโลก ทางโรงพยาบาลฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการรักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการดูแลรักษาแผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ซึ่งสามารถช่วยจำกัดหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับแผลได้ และลดโอกาสของการตัดเท้าให้น้อยลง ภายในงานได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต อัครราชทูต ประจำประเทศไทยกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมงานสำคัญในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆนี้


แหล่งข่าว:

Chomploy Hemangkul  ( Ploy ) 

Tel. 02-836-9999 ต่อ 2149

Mobile. 095-396-9426

E-Mail  :  [email protected] 

World Medical Hospital