โครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ดูงานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 


นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 7 ดูงานด้านการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ และความทันสมัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  อาทิ Fukuoka Growth Next (FGN) หน่วยยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือสตาร์ทอัพใหญ่สุดในญี่ปุ่น, โรงผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยหุ่นยนต์ ณ Yaskawa Electric Corporation ที่ปัจจุบันหุ่นยนต์ของ Yaskawa ได้ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอาง ตลาดชีวการแพทย์และได้ขยายตลาดไปสู่สาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต


ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-กรุณาติดต่อ :

คุณศรัญญรัตน์ สุวรรณคาม (พี่แต๊ก) 061-823-9789 email : [email protected] 

คุณศศิวิมล พัฒนวรรณ (ก้อย) 086-604-2131   e-mail : [email protected]


แหล่งข่าว:

ศศิวิมล พัฒนวรรณ

[email protected]