โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  เเจ้งสิทธิข้าราชการไทย และครอบครัว  ผ่าตัด ต้อกระจก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เปิดดวงตาสดใส ไร้การบดบัง

สิทธิดังกล่าว
- รวมค่าเเพทย์, ค่ายา และเวชภัณฑ์ภายในห้องผ่าตัด
- ค่าห้องพิเศษรวม เพื่อพักดูอาการ 6-8 ชั่วโมง
- เลนส์แก้วตาเทียม (ชนิดพับได้)

ตั้งเเต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563สอบถามโทร. 02-910-1600-45 ต่อ 1433-1437
ศูนย์ดวงตาและเลสิก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


แหล่งข่าว:

Aimpavee  Watcharatrakarnpong  ( Give ) 

คุณ เอมปวีภร์  วัชระตระการพงศ์  ( กิ๊ฟ )

Mobile. 098-792-6395

[email protected]