มากกว่าการให้อื่นใด คือการให้ชีวิต


ร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารเย็นศิระ 3 เพื่อเป็นที่พักให้แก่ผู้ป่วยยากไร้และญาติระหว่างการรักษา

ร่วมบริจากได้ที่: ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี: 641-0-17799-9 

ชื่อบัญชี: เพื่อผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

***  ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหน่อยภาษีได้  ***


สอบถามเพิ่มเติมที่ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-4510202 - 4

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ .  โทร. 074-451599, 082-8311122


Line ID: shfmedpsu