โครงการ “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ดูงานญี่ปุ่น ตอกย้ำภาพ “ออมสินเข้าใจ Startup” กว่าใคร


ออมสินพา 10 ทีมสุดท้ายโครงการประกวดGSBสุดยอดSMEs Startupตัวจริง ดูงานแดนซามูไร ตอกย้ำภาพ“ออมสินเข้าใจ”สตาร์ทอัพ-นักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่กว่าใคร

 

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงภายใต้แนวคิด “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยการประกาศผลปลายปีที่ผ่านมา และธนาคารออมสินได้พา10ทีมสุดท้ายร่วมโปรแกรมOuting Startupเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ด้วยการเดินทางไปดูงานที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นทั้งในด้านการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ และความทันสมัยด้านนวัตกรรมต่างๆ โดยทุกทีมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าหรือบริการของตัวเองซึ่งเป็นประสบการณ์มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ ที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและอนาคต


โปรแกรมการการดูงานที่สำคัญ เช่น Fukuoka Growth Next (FGN) ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือสตาร์ทอัพใหญ่สุดในญี่ปุ่น เป็น Hub ที่จะช่วยเหลือสมาชิกสตาร์ทอัพ ด้วยการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เงินทุน หลักสูตรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ฯลฯ ซึ่งในการนี้สตาร์ทอัพทั้งไทยและญี่ปุ่น ได้มีการนำเสนอแผนงานและแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างกัน, การดูงานโรงอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์ Yaskawa Electric Corporation(Head Office) ผู้นําตลาดหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมของโลกนับตั้งแต่เปิดตัวหุ่นยนต์ "MOTOMAN" เป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น ปี 1977 ปีจจุบัน Yaskawaได้ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอาง ตลาดชีวการแพทย์ และขยายตลาดไปสู่สาขาอื่นๆ หุ่นยนต์ของYaskawa เหมาะสมสําหรับการใช้งานต่างๆ ทั้งงานเชื่อม เฉพาะจุด, หุ่นยนต์สําหรับงานหยิบจับ,หุ่นยนต์งานประกอบ,หุ่นยนต์ใช้ในงานพ่นสี,หุ่นยนต์สําหรับขนถ่าย liquid crystal panels และ semiconductor, เยี่ยมชม Kewpie Tosu factory โรงงานผลิตมายองเนส ซึ่งได้เปิดให้เยี่ยมชมโรงงานคัดแยกไข่ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นต้น“ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบของการสนับสนุนและบริหารจัดการด้านสินค้าชุมชน รวมถึงมีความทันสมัยของนวัตกรรมด้านต่างๆ ธนาคารออมสินพยายามจัดหาโปรแกรม Outing Startup หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ให้หมุนเวียนไปในแต่ละปีไม่ซ้ำกัน ซึ่งนับว่าประเทศญี่ปุ่นยังมีแหล่งการศึกษาเรียนรู้และให้ประโยชน์ต่อทีมผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก” ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว


สำหรับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงภายใต้แนวคิด “BIG BOOM  WOWทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ในปีที่ 7 ได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท คือ ทีม Eden Agritechด้วยผลงานNaturen“ นวัตกรรมสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ“อีเด็น” เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ได้ยาวนานมากขึ้นถึง3เท่า คงคุณภาพและคุณค่าสารอาหารอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการผักและผลไม้ตัดแต่งสด โรงงานอาหาร สามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้กว้างไกลขึ้น ทั้งในรูปการส่งออกตลาดต่างประเทศ หรือ วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในประเทศได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น


จากการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ซึ่งรวมถึงโครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” กล่าวได้ว่าธนาคารออมสินมีความเข้าใจกลุ่ม SMEs Startup มากกว่าหลายสถาบันการเงิน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม SMEs Startup ครบทุกมิติ มีทีมดูแลเปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ซึ่งไม่เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจแล้วเท่านั้น แต่ให้การปรึกษาแนะนำตั้งแต่ผู้ที่มีความสนใจริเริ่มประกอบธุรกิจ โดยสำหรับโปรแกรม Outing Startup ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างมาก ทั้งด้านนวัตกรรม ขั้นตอนการผลิตของโรงงานที่ให้ความใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงยังได้เก็บรายละเอียดความหลากหลายงานด้านแพกเกจจิ้งสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของการครีเอทและมีลูกเล่นเป็นอย่างมาก นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ประกอบการใหม่ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างดีติดตามความเคลื่อนไหวโครงการ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-กรุณาติดต่อ : 

คุณศรัญญรัตน์ สุวรรณคาม (พี่แต๊ก) 061-823-9789 email : [email protected]

คุณศศิวิมล พัฒนวรรณ (ก้อย) 086-604-2131 e-mail : [email protected]


แหล่งข่าว:

คุณศศิวิมล พัฒนวรรณ (ก้อย) 

086-604-2131  

e-mail : [email protected]