ฟูจิตสึสนับสนุนพนักงานรักสุขภาพ เข้าร่วมวิ่งผลัด "กรุงศรีอยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง"บริษัทฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ และคุณ กฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการ พร้อมด้วยทีมพนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งผลัดทีมในกิจกรรม“กรุงศรีอยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง 2020”เป็นกิจกรรมวิ่งผลัดส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสุขและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่พนักงานและสนับสนุนกิจกรรมของลูกค้า ซึ่งกรุงศรีเป็นผู้สนับสนุนหลักและจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์ (ปุ๊ก)

02-937-4518-9 

[email protected]