DGA ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนบริการตู้ Kioskนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานความร่วมมือการให้บริการตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk จำนวน 83 หน่วยงาน ภายในงานสัมมนา "ส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ" เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk  ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐมีจุดติดตั้งแล้ว 119 จุดติดตั้ง ทั่วประเทศ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA

ฝ่ายส่งเสริมและสื่อสารการตลาด คุณวรารัฐ หาญไพโรจน์ขจร

โทรศัพท์  02 612 6000 ต่อ  81304,โทรศัพท์มือถือ 081 774 3717

e-mail: [email protected], [email protected]


บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด

คุณภัทธิรา บุรี มือถือ 081 636 0452,คุณธนิษฐา วิทยานนท์ มือถือ 086 993 5744

e-mail : [email protected], [email protected]


แหล่งข่าว:

ภัทธิรา / ธนิษฐา

[email protected]