“ยูนิทรัย” จัดยิ่งใหญ่เปิดเวทีรับสมัครสาวงามเมืองสามหมอก จัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020” ก้าวสู่เวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด, ผู้อำนวยการกองประกวด  มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 และนายกสมาคมสตรีแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนับสนุน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020” โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกสาวงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 และเวทีในระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม บทบาทของสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ้าทอ ผ้าไทย ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสู่สายตาคนไทยและทั่วโลกผ่านงานประกวดในครั้งนี้อีกด้วย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 20 มี.ค. 2563 และการประกวดรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 31 มี.ค. 2563 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 ได้ที่ 

กองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2020 โทรศัพท์ 085 351 9234, 87 078 8868 หรือดาวโหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ 

Fanpage: https://www.facebook.com/missgrandmaehongson 

พร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ อีเมล์: [email protected]. อีเมล์ [email protected] 


แหล่งข่าว

คุณภัทธิรา บุรี โทรศัพท์ 081 636 0452

[email protected]