บางกอก เชน ฮอสปิทอล ถวายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด แด่วัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในงานถวายแอลกอฮอล์เจล ในโครงการ “บุญรักษา” ให้กับวัดทั่ว จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด ซึ่งจัดขึ้นโดย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท บางกอก เชน ฮอส ปิทอล จำกัด (มหาชน) โดยนายกันตพร หาญพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนถวาย เพื่อป้องกันการแผ่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19  ณ ปัจจุบัน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)เป็นตัวแทนรับมอบแทนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 24 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อเร็วๆ นี้


แหล่งข่าว:

Aimpavee Watcharatrakarnpong ( Give ) 

คุณ เอมปวีภร์ วัชระตระการพงศ์ ( กิ๊ฟ ) 

Mobile. 098-792-6395

[email protected]