โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิด DRIVE THRU ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถ.แจ้งวัฒนะ เปิดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แบบ "ไดรฟ ทรู" (Drive Thru Test) ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน ที่บริเวณตึก Bright TV ข้างโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมแจ้งผลการตรวจภายใน 2 วัน เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่มาเข้ารับบริการตรวจไม่ต้องลงจากรถ รวมถึงลดความเสี่ยงในการพบปะผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และยังทำให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจได้ทราบสถานของตัวเองว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในการป้องกันการแพร่เชื้อและดูแลรักษาตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru Test สามารถเดินทางมารับบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องจองคิว หรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาลงทะเบียนผ่านทางระบบ Online ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยมีค่าบริการท่านละ 6,500 บาทแหล่งข่าว:

Chomploy Hemangkul  ( Ploy )
Tel. 02-836-9999 ต่อ 2149
Mobile. 095-396-9426
E-Mail  :  [email protected]
www.theworldmedicalcenter.com