“ตลาดไท” ขานรับนโยบายสมาคมการค้าตลาดกลางฯช่วยเกษตรกรเพิ่มช่องทางกระจายผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้


  • มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทย ให้มีช่องทางการระบายผลผลิตสู่ตลาดกลางค้าส่ง และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงผลไม้ไทยคุณภาพ สดใหม่จากสวน
  • เสริมแกร่งเครือข่ายรถเร่ตลาดไท ผู้ประกอบการรถเร่ 250 คัน ร่วมขายสินค้าธงฟ้า


กรุงเทพฯ (20เมษายน2563) –ตลาดไท ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรที่สำคัญของประเทศ วันนี้ ประกาศเริ่มโครงการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและชาวสวนไทย ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากการที่มีผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถกระจายผลผลิตและจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคได้เนื่องจากข้อจำกัดและความยากลำบากต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด


นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์นายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย กล่าวว่า “ปี 2563 เป็นปีที่ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้มีจำนวนมาก ในขณะที่การส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งการจัดจำหน่ายและกำลังซื้อภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีสินค้าเกษตรตกค้าง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยจะใช้กลไกตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 21 แห่ง ในการกระจายสินค้าเกษตรทั้งผักและผลไม้ โดยเร่งผลักดันผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากขึ้น ซึ่งรถเร่หรือรถพุ่มพวงคือช่องทางที่สำคัญช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าไปถึงตัวผู้บริโภคได้ถึงบริเวณหน้าที่พักอาศัย ดังนั้นทางสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยจึงมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ และโครงการสนับสนุนเกษตรกรและชาวสวน รวมไปถึงโครงการเชื่อมโยงและกระจายผลไม้จากภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าสู่ตลาดกลางค้าส่งของตลาดไท ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั้งประเทศให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อที่จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”นายโชคชัย คลศรีชัย รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงไปทุกภาคส่วนของไทย รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งในสถานการณ์ปกติ ช่วงนี้สภาพการค้าจะคึกคักอย่างมาก จากการจำหน่ายและส่งออกผลไม้สดตามฤดูกาลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง แต่สถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่สามารถกระจายผลไม้ดังกล่าวไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ โดยในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 3 ล้านตันทั่วประเทศ ตลาดไทในฐานะหนึ่งในสมาชิกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรับนโยบายจากสมาคมฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและกลไกการตลาดของตลาดกลางค้าส่ง เชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค โดยรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มายังตลาดไทซึ่งเป็นตลาดผลไม้แห่งหนึ่งของประเทศเพื่อส่งต่อให้กับเครือข่ายรถเร่ธงฟ้านำไปกระจายให้แก่ผู้บริโภคถึงที่พักอาศัย”นายโชคชัย กล่าวว่า “นอกจากนั้น สถานการณ์ที่ประชาชนจำนวนมากยังเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย ตลาดไทจึงได้เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายรถเร่หรือรถพุ่มพวงของตลาดไท ที่ปกติมีจำนวนกว่า 500 คันหมุนเวียนเข้ามาในตลาดไทในแต่ละวัน ด้วยสินค้าที่สดใหม่ หลากหลาย และเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าจากโครงการธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์เข้าไป เพื่อดึงดูดผู้บริโภคได้เพิ่มเติมมากขึ้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคในช่วงที่การทำมาหากินของทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถเร่จำนวน 250 คันจากเครือข่ายทั้งหมดของ ตลาดไท จำนวน 500 คัน ได้เข้าร่วม‘เครือข่ายรถเร่ธงฟ้า’เป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าน่าจะมีรถเร่อื่นๆ เข้าร่วมเป็นรถเร่ธงฟ้าเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก”


“ตลาดไท” ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังหนุนเกษตรกรไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งระบายผลผลิตสู่ตลาดกลางค้าส่งอย่างตลาดไท และร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


แหล่งข่าว:

Chanapa Muangsaisan

Bangkok Public Relations Ltd.

Tel. (662) 664-9500 ext. 108

[email protected]