ผู้อำนวยการเขตบางเขน ตรวจเยี่ยมตลาดยิ่งเจริญ ตลาดนำร่อง ต้นแบบเฝ้าระวังโควิด-19นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยผู้ค้าให้การต้อนรับ นายสมบัติ วรสินวัฒนา  ผู้อำนวยการเขตบางเขนคนล่าสุด และคณะเข้าตรวจเยี่ยม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของตลาดยิ่งเจริญ ตามมาตรการตลาดยิ่งเจริญ "ป้องกัน ไม่รับ ไม่เเพร่" ในฐานะ "ตลาดต้นแบบ" นำร่องของกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดมาตรการตามกฎหมาย เเละให้ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จริงจัง เเละต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมาตรการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การกำหนดการตรวจผ่านจุดคัดกรองผู้ค้าเเละผู้มาใช้บริการทุกท่าน การใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกาย การบริการจุดแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณตลาด เป็นต้น เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านงานประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ

ภัทธิรา บุรี 081-636 0452, ธนิษฐา วิทยานนท์ 089-118 0198 โทร. 02-9374518-9


แหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์

[email protected]