ตลาดยิ่งเจริญ และ กองทัพอากาศประกาศเลื่อน การจัดงาน "วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” ตามนโยบายของรัฐบาลป้องกันโควิด-19ตลาดยิ่งเจริญ โดยมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และกองทัพอากาศ ประกาศเลื่อนการจัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ยังคงควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด ทางคณะผู้จัดงาน “วิ่งติดปีก แชริตี้ รัน” คำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นอันดับหนึ่ง จึงขอเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นครั้งที่ 2 จากเดิมวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โดยเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด เพื่อปฎิบัติการด้วยความปลอดภัยตามกฏหมาย หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลาย หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีประกาศอนุญาตให้มีการจัดงานวิ่งอย่างเป็นทางการ จะแจ้งกำหนดวันให้ทราบอีกครั้ง 


ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานวิ่งติดปีกยังคงยืนยันในการจัดงานวิ่งตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนเมื่อสถานการณ์เหมาะสม เพื่อความประทับใจกับเส้นทางวิ่งแบบ Exclusive ภายในฐานทัพอากาศ ดอนเมือง 

  • นักวิ่งที่ไม่ต้องการรอคอย แจ้งยกเลิกขอคืนเงิน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 https://forms.gle/8KK9DyJjvKvrPdBb9 
  • นักวิ่งที่ยังไม่ได้รับรับเสื้อ และ บิบ ทางผู้จัดเปิดให้รับ 2 ช่องทาง ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 
    1. รับเสื้อ และ บิบ ที่ตลาดยิ่งเจริญ ตามวัน และเวลาที่นักวิ่งลงทะเบียนไว้ วันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ https://forms.gle/pgAFru9o6mQQEcGG8  
    2. จัดส่งเสื้อ และบิบ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ https://forms.gle/teksZGqivhdz2LMv6

ทางผู้จัดงานฯขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook:วิ่งติดปีก Facebook : yingcharoen.market ,Line ID: @runwithwings หรือโทร: 098-9456568


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านงานประชาสัมพันธ์กรุณาติดต่อ 

ภัทธิรา บุรี 081- 636 0452 ,ธนิษฐา วิทยานนท์ 086-993 5744 

โทร.02-937 4518-9


แหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์

[email protected]