การบินไทยและไทยสมายล์ จัดเที่ยวบินพิเศษ “นำคนไทยกลับบ้าน” เน้นมาตรการเข้ม ป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19


จากวิกฤติการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเชื้อยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สายการบินทั่วโลกไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ แต่การบินไทยและไทยสมายล์ ยังคงดำเนินงานภายใต้ภารกิจสำคัญ “นำคนไทยกลับบ้าน” โดยจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยจากต่างประเทศกลับบ้าน ได้แก่ อิตาลี (TG8083), ฝรั่งเศส (TG933), อังกฤษ (TG917), ออสเตรเลีย (TG476, TG462, TG473, TG434), นิวซีแลนด์ (TG492), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (TG518), อินโดนีเซีย (TG434) และเกาหลีใต้ (TG655)สายการบินแห่งชาติมีความพร้อม และมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้โดยสารคนไทย ที่เดินทางกลับบ้านด้วยความห่วงใย ทั้งยังให้ความสำคัญสูงสุดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงาน โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข แนะนำไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ เพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสารก่อนให้บริการ พร้อมเช็ดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคในทุกจุดสัมผัสอย่างละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้ง, มีการตรวจวัดไข้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง และพนักงานที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ลูกเรือต้องสวมมาส์กตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางกับการบินไทยและไทยสมายล์ ด้วยความเชื่อมั่นถึงความสะอาด ตลอดการเดินทาง ซึ่งตลอดระยะเวลา 60 ปี การบินไทยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เคียงข้างคนไทย และภูมิใจที่ได้พาผู้โดยสารกลับบ้านอย่างปลอดภัยทั้งนี้ ตลอดกว่า 3 เดือนที่ผ่าน (เม.ย. – มิ.ย. 2563) การบินไทยและไทยสมายล์ ได้ให้บริการเที่ยวบินพิเศษมากกว่า 40 เที่ยวบิน นำคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย กว่า 4,000 คน พร้อมกันนี้ แม้ยังไม่ได้เปิดทำการบินตามตารางบินปกติ สายงานฝ่ายช่างของการบินไทย ยังคงทำงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยานทุกรุ่นตามวงรอบของการบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111


Link VDO : https://youtu.be/bKYiXy_xFbE


แหล่งข่าว:

พรรณวิภา จรัสเจริญยิ่ง (แปว) 

Symphonity Digital Marketing Communications 

Tel. 087 977 7562 

[email protected]