MOU

สมาคมอาคารชุดไทย เซ็น MOU. กับคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อาภา อรรถบูณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาคเคหการ คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามใน MOU. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

วิชัย วงศ์พาสุข เจ้าหน้าที่สมาคมอาคารชุดไทย

โทร 02-862-3344, 02-862-3341, 086-525-3655

e-mail : [email protected]


แหล่งข่าว:

วิชัย วงศ์พาสุข

[email protected]