"เอพี ไทยแลนด์" มอบรางวัลให้ 3 นักออกแบบรุ่นใหม่คุณภาพ ในโครงการ “AP NEW GEN DESIGNER"

กรุงเทพฯ (6 ม.ค. 64) – บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING' ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย เผยโฉม 3 นักออกแบบรุ่นใหม่ดีเด่น ในโครงการ “AP NEW GEN DESIGNER" – สร้างนักคิด ต่อยอดดีไซน์สร้างสรรค์ เจ้าของผลงานการออกแบบพื้นที่สีเขียวกับการอยู่อาศัยในชีวิตแนวตั้ง 3 สไตล์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนต่างไลฟ์สไตล์ในคอมมูนิตี้เดียวกัน ภายใต้โจทย์ NEW BREATH OF THE CITY ที่เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแข่งขันขึ้น เพื่อเอ็มพาวเวอร์นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ อนาคตของวงการดีไซเนอร์ไทย ให้ได้พัฒนาความสามารถเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต ผ่านการเรียนรู้การขับเคลื่อนพลังความคิดได้อย่างเป็นระบบ จากการลงมือทำจริง กับโจทย์ของคนที่ใช้งานจริง


ผลงานที่ได้รับรางวัล 3 ผลงานในรอบสุดท้าย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมในโครงการ มีดังนี้ 

1. “Home is a shelter from storms-all sorts of storms” ผลงานของ นางสาวนีรชา นิธิภิญโญเลิศ 

2. “To Feel Free” ผลงานของ นางสาวปิยากร งามเกียรติขจร 

3. “Back to the wild” ผลงานของ นายตรัย ตั้งพิมาย 


แหล่งข่าว:

ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ปุ้ม)

email: [email protected] 

Tel: 089 880 5909