กองทัพอากาศร่วมกับตลาดยิ่งเจริญแจกหน้ากากอนามัยและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ พร้อมด้วยนายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการอาวุโสบริหารการตลาดยิ่งเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชื้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 หลอด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนและตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง เพื่อให้ประชาชนที่มาซื้ออาหารสดหรือสินค้าอื่นบริเวณตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง มีความมั่นใจและปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19แหล่งข่าว:

ธนิษฐา (ปุ๊ก)

email: [email protected]