วันจักรี

วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี


เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) 

ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานโฆษณาไทยดอทคอม