ตลาดยิ่งเจริญเลื่อนการเปิดให้บริการ จากวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็น “วันที่ 27 พฤษภาคม 2564”

ประกาศจากตลาดยิ่งเจริญตามที่ตลาดยิ่งเจริญ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าว:

ภัทธิรา บุรี 081- 636 0452 ,

ธนิษฐา วิทยานนท์ 086-993 5744

[email protected]