Standalone 5G Enabling Dynamic Spectrum Access System

Sony จับมือ Mitsui พัฒนาระบบ Standalone 5G Enabling Dynamic Spectrum Access System ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

พร้อมประกาศความร่วมมือศึกษาศักยภาพเชิงพาณิชย์ มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน สนับสนุนการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ


(โตเกียว, ญี่ปุ่น / 11 ส.ค. 64) — กลุ่มบริษัทโซนี่คอร์ปอเรชั่น โดยเคนอิชิโร่ โยชิดะ ประธานบริหาร ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท มิตซุย แอนด์โค จำกัด โดย เคนอิชิ โฮริ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันประกาศความความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี Dynamic Spectrum Access (DSA) ของ Sony*2เป็นครั้งแรกของโลก*1ในการใช้งาน 5G*3แบบสแตนด์อโลน นอกจากความสำเร็จนี้แล้ว ทั้งสองบริษัทยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเดินหน้าศึกษาศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีนี้ และการใช้งานเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ


ความเป็นมา

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น Wi-Fi และ 5G ช่วยให้สามารถใช้งานระบบไร้สายได้เพิ่มมากขึ้นในงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ทรัพยากรคลื่นความถี่ (ความถี่วิทยุ) มีจำกัด และได้กำลังกลายเป็นปัญหาที่ต้องจับตา 


ด้วยเทคโนโลยี DSA คาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรความถี่วิทยุ จัดสรรความถี่วิทยุแบบรวมศูนย์ ผ่านฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรแบบเรียลไทม์ โดยแทนที่วิธีการจัดการคลื่นความถี่แต่ละย่านแยกกันในแบบดั้งเดิม โดยวิธีนี้จะช่วยให้สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้งานไม่ได้ตามพื้นที่ชั่วคราว เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ และผู้ใช้งานรายใหม่สามารถใช้งานได้ ในขณะที่ยังช่วยปกป้องผู้ให้บริการด้านเครือข่าย และผู้ใช้ปลอดจากสัญญาณรบกวนต่าง ๆ


ขณะนี้ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ได้นำเทคโนโลยี DSA ไปใช้งานจริง โดยมีการกำหนดคลื่นความถี่สำหรับ 4G/5G ในบางภูมิภาค และบางสถานที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทั่วโลก 


การกระจายความหลากหลายในลักษณะนี้กำลังเกิดขึ้นในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรด้านความถี่วิทยุ กรณีการใช้งานใหม่ และนวัตกรรมในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดการคลื่นความถี่อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี DSA ก็กำลังถูกนำมาศึกษาเพื่อใช้งานด้วยเช่นกัน จึงทำให้โซนี่ และ มิตซุย ได้ผนึกความร่วมมือกันในการเข้ามาสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ครั้งนี้


ผลงาน และเป้าหมายความร่วมมือของโซนี่ และมิตซุย

มิตซุยมีส่วนร่วมในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้วิธีการบริหารธุรกิจในหลายแง่มุม รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ใช้ ICT เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดของเมือง และสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเอเชีย และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทในเครือ Mitsui Knowledge Industry Co. Ltd. (MKI) กำลังขับเคลื่อนการใช้ "Local 5G" ซึ่งเป็นโครงการขั้นสูงสำหรับการติดตั้งเครือข่าย 5G ในพื้นที่ในญี่ปุ่น เพื่อรองรับความต้องการใช้งานไร้สายที่เพิ่มขึ้นในงานอุตสาหกรรม


ในส่วนของโซนี่ยังได้สร้างผลงานโดยมีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี DSA ตั้งแต่เริ่มแรก นับตั้งแต่การใช้งานจริงบนระบบ Citizens Broadband Radio Service (CBRS)*4 ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของโลก โซนี่ยังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC) สำหรับการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์*5 ในการดูแลการบริหารจัดการคลื่นความถี่ (การกำหนดสเปกตรัม การอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ การกำหนดค่าพารามิเตอร์การทำงาน เช่น กำลังส่งสูงสุดที่อนุญาต) ในย่านความถี่ 3.5 GHz (3GPP B48/n48) นอกจากนี้ ภายใต้การอนุมัตินี้ โซนี่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบ CBRS SAS*6 เพื่อดำเนินการในสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับว่า มีเทคโนโลยีระดับเชิงพาณิชย์ที่ยอดเยี่ยม และยังได้รับสิทธิบัตรที่สำคัญมากมาย


โซนี่ และมิตซุย ตั้งเป้าที่จะสร้างจุดแข็งเหล่านี้ เพื่อใช้รูปแบบการใช้คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ในทุกพื้นที่ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเอเชีย ตลอดจนในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ภายใต้โครงการนี้ ได้ตั้งเป้าในการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับความต้องการของระบบไร้สายที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในภาคสังคมส่วนรวมอีกด้วย

แหล่งข่าว:

เพชร

[email protected]