ผู้ค้าและสมาชิกตลาดยิ่งเจริญ ฉีดวัคซีนแล้ว 100%

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 จวบจนเป็นวิกฤตในปัจจุบัน ตลาดยิ่งเจริญ จึงกำหนดกลยุทธ์ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา โดยเร่งรัดประสานงานลงทะเบียนรับวัคซีนในระบบปกติ และร่วมพลังจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จัดฉีดเข็มแรกในเดือน กรกฎาคม และฉีดครบในเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา ครบ 100% ครอบคลุมทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 3,500 ราย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ความคู่กับมาตรการป้องกันความเสี่ยง ดำรงความเป็นแหล่งอาหารของคนกรุงกลุ่มกรุงเทพ ฯ เหนือ และจังหวัดโดยรอบ


นางสาว ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลาดยิ่งเจริญ มีความตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัย และสวัสดิภาพของประชากรภายในตลาด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภค และได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการยึดมั่นตามหลักมาตรการของสาธารณสุข และที่ผ่านมาได้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และสถาบันป้องกันคุ้มครองเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดตลอดมา โดยได้กำหนดกลยุทธ์: ป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค โดยเร่งรัดประสานงาน นำผู้ค้า ผู้ช่วยค้า ชาวไทยลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน และได้ร่วมพลังกับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า สมาชิกในตลาดทั้งชาวไทย และต่างชาติ ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”  ซึ่งได้จัดการฉีด โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต กับได้รับความอนุญาตบุคลากรอำนวยความสะดวก พร้อมสถานที่ จาก อบจ.ปทุมธานี และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต


“เข็มที่ 1 ในเดือน กรกฎาคม และครบเข็มที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา ครอบคลุมจำนวนประชากรของตลาดทั้งชาวไทย และต่างชาติกว่า 3,500 ราย ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครบ 100%” นางสาวณฤมล กล่าว


อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาได้มีการกำหนดมาตรการ สำหรับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า สมาชิกรถเข็น และสมาชิกชาวตลาดยิ่งเจริญทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด คือ ระบบบัตรอนุญาตเข้าทำงานในตลาด ฯ (บัตรเขียว) เพิ่มคุณสมบัติ “ผู้ที่จะได้รับบัตรอนุญาต ต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม” โดยจะได้รับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์บนบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ในตลาด มี 3 รูปแบบ โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 สิงหาคมศกนี้ เป็นต้นไป ดังนี้

  • แบบที่ 1 (สติ๊กเกอร์สีเงิน) ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็มแล้ว
  • แบบที่ 2 (สติ๊กเกอร์สีเขียว) ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว
  • แบบที่ 3 (สติ๊กเกอร์สีแดง) ยังรับวัคซีนไม่ได้ เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันธรรมชาติ (มีอายุ 3 เดือน หลังจากวันหายป่วย)

นอกจากนี้ตลาด ฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และหลักการสาธารณสุข โดยกำหนดเป็นระเบียบ “มาตรการมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค” อาทิ กำหนดให้ผู้ค้าทำความสะอาดแผง-ทางเดินทุกวัน การปิดการให้บริการ วันละ 2 ชั่วโมง ในช่วงเย็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดมทำความสะอาดแผง ทางทาง ท่อน้ำ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ และเครื่องพ่นน้ำร้อนอุณหภูมิสูง 80-90 องศา พร้อมทั้งเร่งพัฒนาอาคารสถานที่ เพิ่มช่องและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อย่างทั่วถึง


แหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์

[email protected]