ตลาดยิ่งเจริญ ยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุด

เดินหน้าพร้อมตรวจคัดกรอง ATK ทุกอาทิตย์

ตลาดยิ่งเจริญยกระดับมาตรการเข้มข้นสูงสุด หลังจากฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม เดินหน้าพร้อมตรวจคัดกรอง  ATK ทุกอาทิตย์ ให้กับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า สมาชิกรถเข็น และสมาชิกชาวตลาดยิ่งเจริญ ล่าสุดตรวจจำนวน 300 คน ไม่พบเชื้อ ปลอดภัย 100% พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด พร้อมส่งเสริมรณรงค์ตลาดสะอาดปลอดภัยต่อเนื่อง


นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า ตามที่ตลาดยิ่งเจริญได้ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับผู้ค้า ผู้ช่วยค้า สมาชิกรถเข็น และสมาชิกชาวตลาดยิ่งเจริญ ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว  โดยครอบคลุมกว่า 3,500 ราย ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ครบ 100%นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อยอดตามแนวนโยบายตลาดที่เน้นความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ กำหนดประชากรตลาดฯ เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ เอทีเค (ATK : Antigen Test kit) ตามกำหนดมาตรการเสริมของกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข


ทั้งนี้ตลาดฯ จะจัดรายชื่อผู้ค้า ผู้ช่วยค้า ผู้ให้บริการ และบุคลากร เพื่อนัดหมายวันและเวลา เข้ารับการตรวจ และบันทึกฐานข้อมูลโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาผลการตรวจ 100% พบว่าไม่มีการติดเชื้อ ปลอดภัย 100 % โดยกำหนดการตรวจทุกสัปดาห์ อย่างน้อย 10% ของประชากรทั้งหมด และมีกำหนดการตรวจคัดกรองครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน 400 ราย


แหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์

tel: 086-993 5744  

eMail: [email protected]